lezing ‘Verdichting en mobiliteitsgebonden grondgebruik als motoren van een duurzame ruimtelijke ordening’ door prof. L. Van Broeck

Geachte/Beste,
De gecoro’s van Schoten en Wijnegem nodigen u graag uit op de lezing van Leo Van Broeck. Het thema is ‘verdichting en mobiliteitsgebonden grondgebruik als motoren van een duurzame ruimtelijke ordening’.
Leo Van Broeck is architect en zaakvoerder van Bogdan & Van Broeck Architects en professor architectuurontwerp aan de KULeuven. In 1997 stichtte hij de vzw Stad en Architectuur en in 2002 stond hij in voor de haalbaarheidsstudie en de lancering van het VAI, het Vlaams Architectuurinstituut. U kent hem misschien wel als één van de participerende architecten in het project Kanaalsite van kunstverzamelaar Axel Vervoordt te Wijnegem.
In zijn lezing start architect Van Broeck met een ontluisterende kijk op de ruimtelijke context van Vlaanderen. Dat we tegen het einde van de mogelijkheden zitten qua ruimtegebruik verheldert Van Broeck met duidelijke cijfers en krasse uitspraken. Ook ons huidig mobiliteitsbeleid wordt in vraag gesteld. Om samen werk te maken van deze problematiek moeten we durven enkele zaken anders te bekijken en te beoordelen.
De heer Van Broeck slaagt erin om voormelde thema’s op een bevattelijke en kwaliteitsvolle manier aan de man te brengen en oplossingen voor te stellen aan de hand van praktische voorbeelden. Verwacht u dus niet aan een toelichting waarvoor u de wetgeving rond ruimtelijke ordening moet beheersen maar verwacht u aan een infuus van heldere inzichten en alternatieve benaderingen.
Wij wensen een brede groep van gecoro-leden, lokale mandatarissen, architecten, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, geëngageerde burgers … aan te spreken. Uiteraard hoort u hier ook bij! Wij nodigen u dan ook graag uit om deze lezing bij te wonen in de Kaekelaar te Schoten, Sint-Cordulastraat 10 te Schoten. De lezing zal aanvatten omstreeks 20h en zal rond 22h worden beëindigd met een netwerkmoment. De lezing is gratis en inschrijven kan tot en met 15 juni 2015 via volgende e-mailadressen met vermelding ‘inschrijving lezing Leo Van Broeck 24/06’:
– ruimtelijke.ordening@wijnegem.be (contactpersoon: Patrick Grimon, tel.: 03/288.21.54);
– cynthia.steurs@schoten.be (tel.: 03/680.09.29).

Hopelijk tot dan.
Met vriendelijke groet,

Versweyver Levin Lisbeth Michielsens
Voorzitter gecoro Schoten Voorzitter gecoro Wijnegem

Indien u met de wagen komt dan kan u zich parkeren op het Marktplein (2) en parking ’t Ven(3) mits het plaatsen van uw parkeerschijf of op de parking Cordulaplein (1).

Speak Your Mind