sensibiliseringsevenement ( OP GOEDE VOET MET DE AARDE)

Beste transitiegroepen

Hier een oproep en aankondiging vanuit Lier.

Sommigen onder jullie weten dit al.

Op 25 en 26 OKTOBER 2014, organiseert Transitie Lier, een groot sensibiliseringsevenement “OP GOEDE VOET MET DE AARDE”, in het Cultuurcentrum DE MOL.

Het evenement is groot opgevat.

Het is niet alleen bedoeld voor de Lierse burgers, maar ook de regio buiten Lier en zelfs verder daarbuiten.

We willen zoveel mogelijk mensen degelijk informeren rond de klimaatproblematiek, de eindigheid van de hulpbronnen van de aarde, de gevolgen hiervan op onze Aarde en al haar medebewoners, incl. dieren.

We geloven dat de mens pas een bewuste keuze gaat maken, vertrekkend vanuit een geïnformeerd zijn.

Tegelijk echter willen we de bezoeker uit het gevoel van Onmacht halen en hem praktische handvatten aanreiken voor betere keuzes in zijn dagelijks leven.

Dit doen we door hen het “dood spoor” te tonen en daarnaast het “transitie spoor” met in levende lijve mede-standhouders, die elk al op hun eigen manier met een stukje transitie bezig zijn.

Het is onze bedoeling om de mensen te tonen dat heel wat organisaties in de goeie richting werken en we willen deze organisaties zelf ruimte geven om zichzelf kenbaar te maken.  Zo versterken we mekaar.

HOE IS DIT EVENEMENT OPGEVAT ?

7 thema’s :

Bewuste Voeding
Bewust Kleden
Bewust Wonen
Anders Verplaatsen
Ecologische Economie
Sociale(re) economie – zorg voor mekaar, samen op de aarde
Natuurlijke gezondheidszorg

Doorlopend kwalitatief hoogstaande voordrachten en workshops.

zie programma in bijlage en website : www.opgoedevoetmetdeaarde.be

Films, demo’s; en doe-aktiviteiten in de themastanden.

Er is ook kinderanimatie, muzikale omlijsting, er zijn bio-hapjes en -drankjes.
Er is een geefbeurs, de SAMWD doet mee.

Er is een transitiestand voorzien, waarop we ook willen tonen dat Lier niet een transitiegroep op zich is, maar kadert binnen een groter netwerk van transitiegroepen in Vlaanderen en mondiaal !
We laten de mensen ook kennis maken met andere aspecten dat transitie is, en die we niet op dit evenement kunnen tonen.
 
We zetten bio-ecologische zaken via een diapresentatie in de kijker : hierdoor vinden de mensen de weg naar deze handelszaken en kunnen ze hun dagelijks consumptiegedrag beter afstemmen.
 
We geven de mensen ook een brochure mee waarin ze thuis kunnen gaan grasduinen.

Onze website verschaft veel bijkomende informatie en kan dienen voor scholen om hier inspiratie uit te putten voor projectwerk op school.

Speak Your Mind